Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ! - 3η Κυριακή του Ιουνίου


Πραγματικά πλούσιος είναι ο άντρας
 που έχει παιδιά που τρέχουν
να χωθούν στην αγκαλιά του,
ακόμα κι όταν τα χέρια του είναι άδεια

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013